Despre IUK

 

Despre IUK

 

IUK a fost infiinţată ca Spin–off a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Sociale a Universităţii Dortumund 馬 mai 1990 ca S.R.L.. Printre 馬fiinţatori se numără Prof. Dr. Thomas Malsch (astăzi: TU Hamburg - Harburg), Prof. Dr. Hans J殲gen Weiァbach (astăzi: FH Frankfurt am Main) ca director executiv, Dr. Ulrich Mill, Dr. Reinhard Bachmann şi Carsten Lampe. Din 1996 este Dr. Barbara Weiァbach director executiv. Alţi acţionari sunt 馬 prezent Dipl. Comerciant Contabil Boris Boldin, Dr. Andrea Poy, Dr. Florian Weiァbach, Dr. R歸iger Weiァbach.

 

Institutul este independent şi cercetează fără  bază de finanţare de 24 de ani 馬trebări centrale a Societăţii informaţionale, probleme legate de schimbarea radicală a industriei vechi – chiar şi 馬 legătură cu unirea celor doua state germane – şi emergenţa sectoarelor noi şi a formelor de afaceri 馬 epoca post – fordistă. Un nou punct esenţial de cercetare 罵 reprezintă dezvoltarea personală 馬 comparaţia europeană  precum şi dezvoltarea de competenţe interculturale 馬 domeniul operaţional de aplicare.

 

Pe baza acestui fapt, au apărut in linii mari abilităţi de consiliere şi calificare, care sunt folosite cu succes mai ales de companiile mici şi mijlocii. Dezvoltarea personală operaţională este de prin mijlocul aniilor 90 o foarte căutată ofertă a institutului. Punctul esenţial 罵 reprezintă astăzi Diversity-sensibler şi dezvoltarea personală interculturală, prin care institutul, nu doar in Germania, ci şi in Europa (Rom穎ia, Spania, Lituania) şi-a făcut un nume.

 

Păreri şi studii cu 馬trebări legate de schimbarea structurii regionale şi efectele ocupaţiei ale inovării  - de exemplu Studiul Feasbility referitor la Candidatura pentru Olympia din Leipzig – completează activităţile institutului. Se mai adaugă munca 馬 domeniul operaţional IT (Requirement-Management). 

 

Dezvoltarea şi punerea 馬 aplicare a formării de profesie 馬 cooperare cu FH Frankfurt am Main (din 2000) şi cu  National Board for Certified Counselors (NBCC, Greensboro, N.C., USA, din 2005) cu oameni 馬 profesii consultative reprezintă astăzi un nou punct esenţial al Institutului: subiecte sunt Change Management, consilierea profesională şi dezvoltarea carierei precum şi Mental Health. IUK a fost implicat p穎ă acum 馬 consilierea a peste 550  de consultanţi/te.

 

 

Activităţi cheie

 

 • Inovaţia şi Antreprenoriatul

 • Selecţia operaţională a personalului şi dezvoltarea personală

 • Dezvoltarea organizaţională şi Consultanţă

 • Măsurarea atitudinilor, comportamentelor şi a resurselor cunoaşterii

 • Formarea ca şi consultant

 • Cercetarea, căutarea şi studiul

 

 

Inovaţia şi Antreprenoriatul

 

De 24 de ani oferă IUK consultanţă la 馬fiinţarea firmelor şi 馬 planificarea şi executarea de proiecte de inovare. Spectrul ajunge de la executarea de analize de valori la inovaţii tehnice, la facilitarea proceselor de generare de ideei 馬 firme şi licee şi 馬soţirea la introducerea de sisteme IT p穎ă la sfaturi de Start-up pentru migranţi/te cu ajutorul partenerilor din reţea. Punctele cheie ale consultanţei sunt ingineria mecanică, industria chimică, industria IT şi servicii precum exectuarea de procese de schimbare.

 

 

Selecţia operaţională a personalului şi dezvoltarea personală

 

Centrul de evaluare constituie un proces semnificativalegerea, recrutarea şi dezvoltarea personalului. Pe l穎gă examinarea documentelor care să se potrivească cerinţelor şi profilului de candidat/ă, consistenţei şi unanimităţii şi interviului poateajute un centru de evaluare şi 馬 a determina c液 de accentuate şi la ce nivel sunt competenţele cerute. Centrul de dezvoltare ajută la selecţia candidaţilor/telor potriviţi şi interesaţi, care sunt deja activi in firmă pentru o urcare in poziţie. Dacă se determină メgoluri馬tre profilul cerut şi prezentele competenţe, puteţi fii 馬chişi de specificile măsuri ale dezvoltării personale.

 

IUK a dezvoltat centre de evaluare şi dezvoltare pentru executivi, coordonatori/are de proiecte medii, pentru cei activiconsilierea 馬 carieră şi ocuparea forţelor de muncă, ca şi centre de evaluare interculturale, o parte dintre ei testaţi şi executaţi internaţional. (Centrul de evaluare 馬 PDF - Download)

 

Sub dezvoltarea personală se 馬ţeleg măsuri 馬 dezvoltarea individuală sau a grupurilor de interprinderi cu scopul, ca aceste cerinţe să motiveze şi de ale face faţă. Adesea sunt cerute şi se 馬treabă de dezvoltareaconducere.

 

IUK s-a concentrat aici pe メpotenţiale mariモ, executivi tineri şi coordonatori/are de proiecte. (Mai multe informaţii in PDF – Download). Coordonatorii/arele de proiecte trebuie să facă faţă unui număr mare de cerinţe complexe: ei sunt responsabili pentru corecta şi 馬 timp util completare a proiectului legat de clienţi. nspre interior trebuie să menţină 馬 egală măsură, at液 structural c液 şi creativ, o comunicare cu superiorii, managementul şi colaboratorii/oarele la proiect. nspre exterior trebuie să arate faţă de client, fiabilitate, poziţionare şi comunicare. IUK a comunicat prin traininguri, coordonatoriilo/oarelor din ingineria mecanică, tehnologia microsistemelor şi industria maselor plastice, bazele proiectului de management al competenţelor.

Mai multe informaţii aici.

 

Dezvoltarea 馬 echipă are loc atunci c穎d, conflictele 芭piedică rezultate şi outputuri, c穎d se 馬fiinţează o nouă echipă sau trebuie să facă faţă unor sarcini speciale (dezvoltarea unui produs, etc.). IUK face o serie de oferte pentru dezvoltarea 馬 echipă. Mai multe informaţii aici.

 

Tot mai mulţi oameni lucrează astăzi 馬 condiţii multiculturale – fie in străinătate sau 馬 echipe amestecate 馬 diversele locaţii ale interprinderilor germane. Chiar şi după achiziţii sau fuziuni cresc 馬 mod clar ofertele 馬 g穎direa programelor mentale de o cultură străină, 馬 cazul 馬 care fuziunea va fi un succes.  IUK oferă dezvoltare personală interculturală după nevoi şi context asemenea centrului de evaluare interculturală: Oferta de training intercultural 馬 PDF – Download şi un Post – Fuziune – Concept 馬 PDF – Download. 

 

 

Dezvoltarea organizaţională şi Consultanţă

 

 

Prelucrarea noilor provocări impune o analiză 馬 avans, care conţine prezentele calcule, numeşte punctele slabe şi baza unui plan de dezvoltare viabil.  n domeniul dezvoltării şi consilierii oferim următoarele servicii individuale sau combinate:

 

 • Diagnoze organizatorice

 • Introducerea de structuri descentralizate 馬 interprinderi şi administraţii, de exemplu: lucrul in echipă şi grupă

 • Dezvoltare strategică, de expmplu: Planificarea succesiunii

 • Managementul ştiinţei, al cercetării şi al informaţiei

 • Orientarea tehnică Start-up-uri

 • Managementul riscului

 • Arbitraj echipă şi individual

 • Oferte speciale pentru femei ca şi executive

 • Transferul de cunoştinţe liceupractică

 

 

Măsurarea atitudinilor, comportamentelor şi a resurselor cunoştinţei

 

 

Interprinderiile şi organizaţiile au nevoie de Feedback din diferite părţi: Studiul satisfacţiei a personalului ascutemod egalantenelefactorilor de decizie pentru potenţial, nevoi şi puncte slabe. Elimpulsuri pentru dialogul dintre diferite grupe din interprindere. A cunoaşte, 馬 ce măsură se identifică personalul cu produse şi servicii ale casei, poate duce la dezvoltarea de strategii de 芭bunătăţire adecvate.

 

n special 馬 interprinderi intensive precum F&E, 馬 care cunoaşterea este prezentă dar foarte puţin folosită, are sens, să  investighezi procesele de generare ale cunoaşterii fluxurile de comunicare şi cunoaşterea, pentru a asigura avantajele competitive şi creşterea 馬 noile domenii. n investigarea proceselor bazate pe cunoaştere aparţine şi construirea 馬crederii. IUK oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 

 • Sondaje de satisfacţii angajaţiilor inclusiv dezvoltarea unui concept de comunicare (ocazie, confidenţialitate, procedură) şi evaluarea după 馬trebări specifice

 • Prezentarea 馬 faţa echipajului şi a managementului

 • Transpunerea rezultatelor (Expansiunea punctelor forte, prelucrarea punctelor slabe)

 • Proicete ale managementului cunoaşterii

 • Analiza riscurilor comunicării

 

 

Formarea ca şi consultant

 

 

 

Cercetarea, căutarea şi studiul

 

 • Dezvoltarea regională şi urbană

 • Şansele şi riscurile de informatizare ale societăţii şi interprinderilor

 • Formarea de inovaţii operaţionale

 • Urmările noilor concepte ale interprinderilor şi organizaţiilor precum reţeaua organizaţiei, telecooperation, outsourcing şi producţii just-in-time

 • Noi cerinţe de profil şi domenii de muncă pentru angajaţi şi interprinderi

 • Formare socială şi principiile regulamentului de telecommuting

 • Sisteme experte şi inteligenţă artificială

 • Riscurile reţelelor de sisteme informatice tehnologice

 • Siguranţa şi protecţia serviciului

 • Viitorul formării ca şi inginer